Z życia szkoły 2019/2020

 

godlo

MINISTER EDUKACJI NARODOWEJ 

DARIUSZ PIONTKOWSKI

 

 

 

 

Warszawa, 24 czerwca 2020 r.

 

 

Szanowni Państwo,

Dyrektorzy i Nauczyciele,

Uczniowie i Rodzice,

 

 

wkrótce rozpoczniemy wakacje – oczekiwany przez wszystkich czas letniego wypoczynku i  wytchnienia od codziennych obowiązków. Pod wieloma względami tegoroczne wakacje będą różnić się od tych, które znamy, podobnie jak inny niż poprzednie był rok szkolny 2019/2020.

Aby ograniczyć niebezpieczeństwo związane z rozprzestrzenianiem się koronawirusa,
w połowie marca zdecydowaliśmy o zawieszeniu tradycyjnych zajęć dydaktyczno-wychowawczych. Przygotowaliśmy jednocześnie odpowiednie rozwiązania prawne, które umożliwiły organizację kształcenia na odległość.

Przejście na system zdalnego nauczania było dużym wyzwaniem. Od dyrektorów szkół wymagało zupełnie nowej organizacji pracy, a od nauczycieli kreatywności oraz wykorzystania innych niż dotychczas metod dydaktycznych. Z kolei uczniowie musieli przyzwyczaić się do nowegosposobu przekazywania wiedzy i uczenia się. Potrzebne było również wsparcie ze strony rodziców oraz ich współpraca ze szkołą.

Dzięki zaangażowaniu i determinacji wielu osób, na wszystkich szczeblach systemu edukacji, w zdecydowanej większości szkół nauka na odległość przebiegała sprawnie i bez większych problemów. Wszystkim tym, którzy przez wiele tygodni z entuzjazmem, zapałem
i poświęceniem wykonywali swojeobowiązki, przekazuję wyrazy szacunku i uznania. 

Dziękuję dyrektorom szkół za zorganizowanie pracy w zupełnie nowych warunkach
i wspieranie nauczycieli. Słowa uznania kieruję do wszystkich pedagogów, wyrażając wdzięczność za pełne zaangażowania oraz profesjonalne podejście do nowych wyzwań zawodowych.

Dziękuję także uczniom za otwartość na nowe sposoby przekazywania wiedzy, a rodzicom za okazaną pomoc. W tym trudnym czasie byli Państwo blisko swoich dzieci, motywując
je do pracy i wspierając w nauce na odległość.

Zawieszenie zajęć i kształcenie na odległość to niecodzienna i trudna sytuacja,
w szczególności dla uczniów pozbawionych bezpośredniego kontaktu z nauczycielami i rówieśnikami. Jestem przekonany, że wszyscy będziemy czerpać z niej naukę oraz doświadczenie na przyszłość. Nowe narzędzia, metody pracy i komunikacji, a także umiejętności i kompetencje wypracowane podczas nauki zdalnej pozostaną z nami na dłużej i z powodzeniem będą mogły być wykorzystywane w procesie nauczania i uczenia się. 

Przygotowujemy się do nowego roku szkolnego. Chcemy, aby we wrześniu uczniowie i nauczyciele wrócili do szkół w normalnym, stacjonarnym trybie. Wszyscy zgodzimy się z tym, że nawet najlepsze i najnowocześniejsze technologie nie zastąpią bezpośredniego kontaktu i nie stworzą przestrzeni do nawiązywania relacji oraz budowania więzi, które rodzą się w szkolnych murach.

Życzę spokojnego, a przede wszystkim bezpiecznego wypoczynku. Chciałbym,
aby zbliżające się wakacje pozwoliły na odpoczynek od codziennych obowiązków i dały energię oraz inspirację do pracy w nowym roku szkolnym 2020/2021.

Spokojnych i bezpiecznych wakacji!

 

Z serdecznymi pozdrowieniami

Dariusz Piontkowski

Minister Edukacji Narodowej

 

 

 

 

 

OKGG filia w Bystrej 

Oferta na okres wakacji – 2020 r.

 

 

       Zajęcia w okresie wakacji będą odbywać się cyklicznie w poszczególnych dniach tygodnia według form tematycznych: zajęcia sportowe, techniczne, muzyczne, plastyczne.

07.07.Wtorek, - Wycieczka do Zamku Stara Baśń w Grybowie- zwiedzanie zamku, pieczenie podpłomyków, gry i zabawy rycerskie, grill. Koszt 45 zł,

Po 10 osób + lista rezerwowa.

 (Ropica Polska, Bielanka, Bystra, Szymbark, Klęczany, Stróżówka)

09.07 Czwartek, godz. 10.00, Bystra - Warsztaty filcowania na sucho.

Koszt -8 zł

21.07. Wtorek, godz.10.00, Ropica Polska - Warsztaty haftu wstążeczkowego. Koszt 15 zł (dzieci od kl. V) lub

Foamiran - kwiaty sztuczne z pianki (dla nieco młodszych, 4 zł), 8-10 osób.

22.07. Środa, godz. 12.00, Bystra  - Zumba Kids

 

23.07. Czwartek - Wycieczka do Biecza- zwiedzanie Baszty, Muzeum, warsztaty iluminatorskie, poczęstunek w pizzerii. Koszt 40 zł,

Po 5 osób + lista rezerwowa.

(Ropica Polska, Bielanka, Bystra, Szymbark, Klęczany, Stróżówka)

27.07. Poniedziałek, godz. 10.00, Bystra - Warsztaty rzeźby w gipsie. Koszt 5zł

Przynieść butelki plastikowe 1,5 l na formy z gipsu.

04.08. Wtorek - Wycieczka na Ranczo Przyjaciół Przyrody w Stróżach. Zwiedzanie stajni, przejażdżki konno, gry i zabaw przyrodnicze, warsztaty wikliny papierowej, grill. Koszt 45 zł. Po 10 osób + lista rezerwowa.

(Ropica Polska, Bielanka, Bystra, Szymbark, Klęczany, Stróżówka)

W Stróżach jest możliwość zrobienia sobie zdjęcia na koniu . Kubek -15 zł ze zdjęciem , koszulka 25 zł. Kto chce niech sobie weźmie pieniążki.

Maja tam tez watę cukrową, popcorn

 

24.08-25.08 Poniedziałek-Wtorek - Plener Malarski w Bielance. Ognisko. Koszt 15 zł,

Filie OKGG

27.08 czwartek - WYCIECZKA DLA SENIORÓW.

Zwiedzanie Opactwa w Tyńcu, zwiedzanie Zamku w Wiśniczu oraz przejście trasą podziemną. Ciepły posiłek. Koszt 60 zł

Filie OKGG. Po 5 osób + lista rezerwowa.


Poniedziałek 10.00

 • Zajęcia sportowe

            - koszykówka

            - tenis stołowy

            - badminton

            - piłka nożna

            - gry i zabawy terenowe

                         (boisko szkolne).

 • Zajęcia świetlicowe; gry planszowe
  .

Wtorek 10.00

 • Projekcja filmów na dużym ekranie.
 • Zajęcia świetlicowe; gry planszowe.
 • Warsztaty gitarowe.

Środa 10.00

 • Zajęcia z ceramiki - malowanie naczyń
 • Warsztaty rytmiczne.

Czwartek 10.00

 • Warsztaty wokalne - indywidualne z solistami.
 • Warsztaty wokalno-instrumentalne dla młodzieży.
 • Zabawy muzyczne:

           „Jaka to melodia?”

           „Tak to leciało”

           Wspólne śpiewanie piosenek.

 • Zajęcia świetlicowe.

Piątek 10.00 – 14.00

 • Zajęcia plastyczne i techniczne

          - papiero-technika (wykonywanie makiety);

          - malarstwo (farby plakatowe)

          - linoryt

          - zajęcia z dziedziny grafiki (martwa natura, plener).

          - wypalanie wypalarką w drewnie

          Cykl zajęć zakończony konkursem na najlepiej wykonaną pracę.

 • Zajęcia świetlicowe – gry planszowe.

Udział w zajęciach, warsztatach i wycieczkach po uprzednim zgłoszeniu się chętnych. Zapisy i wpłaty do dn. 26.VI. u instruktora placówki OKGG.

Na późniejsze wyjazdy do końca czerwca.

Kartu uczestnictwa do pobrania na stronie www.okgg.pl oraz filiach OKGG.

Na niektóre propozycje liczba miejsc ograniczona!

 

 

 

 

Wytyczne dotyczące organizowania i przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty do obowiązkowego zapoznania się przez każdego zdającego (na podstawie wytycznych MEN, GIS oraz OKE).


1. Na egzamin może przyjść wyłącznie osoba zdrowa bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną.

2. Zdający nie może przyjść na egzamin, jeżeli przebywa w domu z osobą na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych albo sama jest objęta kwarantanną lub izolacją w warunkach domowych.

3. Rodzic/Prawny opiekun nie może wejść z dzieckiem na teren szkoły, z wyjątkiem sytuacji, kiedy zdający wymaga pomocy np. w poruszaniu się.

4. Zdający nie powinni wnosić na teren szkoły zbędnych rzeczy, w tym książek, telefonów komórkowych, maskotek.

5. Na egzaminie każdy zdający korzysta z własnych przyborów piśmienniczych, linijki, cyrkla. Zdający nie mogą pożyczać przyborów od innych zdających.

6. Szkoła nie zapewnia wody pitnej. Na egzamin należy przynieść własną butelkę z wodą.

7. Na terenie szkoły nie ma możliwości zapewnienia posiłków.

8. Czekając na wejście do szkoły albo sali egzaminacyjnej, zdający zachowują odpowiedni odstęp (co najmniej 1,5 m) oraz mają zakryte usta i nos.

9. Na teren szkoły mogą wejść wyłącznie osoby z zakrytymi ustami i nosem (maseczką jedno- lub wielorazową, materiałem, przyłbicą. Zakrywanie ust i nosa obowiązuje na terenie całej szkoły, z wyjątkiem sal egzaminacyjnych po zajęciu miejsc przez zdających.

10. Podczas wpuszczania uczniów do sali egzaminacyjnej członek zespołu nadzorującego może poprosić zdającego o chwilowe odsłonięcie twarzy w celu zweryfikowania jego tożsamości (konieczne jest wówczas zachowanie co najmniej 1,5-metrowego odstępu).

11. Zdający są zobowiązani zakrywać usta i nos do momentu zajęcia miejsca w sali egzaminacyjnej. Po zajęciu miejsca w sali egzaminacyjnej (w trakcie egzaminu) zdający ma obowiązek ponownie zakryć usta i nos, kiedy:
1) podchodzi do niego nauczyciel, aby odpowiedzieć na zadane przez niego pytanie
2) wychodzi do toalety
3) kończy pracę z arkuszem egzaminacyjnym i wychodzi z sali egzaminacyjnej.

12. Zarówno zdający, jak i członkowie zespołu nadzorującego mogą – jeżeli uznają to za właściwe – mieć zakryte usta i nos w trakcie egzaminu, nawet po zajęciu miejsca przy stoliku / stanowisku egzaminacyjnym (w przypadku zdających) lub kiedy obserwują przebieg egzaminu, siedząc albo stojąc (w przypadku członków zespołu nadzorującego i innych osób zaangażowanych w przeprowadzanie egzaminu w danej sali).

13. Przed rozpoczęciem egzaminu należy poinformować zdających o obowiązujących zasadach bezpieczeństwa, w tym przede wszystkim:
1) zakazie kontaktowania się z innymi zdającymi
2) obowiązku zakrywania ust i nosa w przypadku kontaktu bezpośredniego z nauczycielem, wyjścia do toalety lub wyjścia z sali egzaminacyjnej po zakończeniu pracy z arkuszem egzaminacyjnym
3) niedotykania dłońmi okolic twarzy, zwłaszcza ust, nosa i oczu, a także przestrzegania higieny kaszlu i oddychania: podczas kaszlu i kichania należy zakryć usta i nos zgiętym łokciem lub chusteczką
4) konieczności zachowania odpowiedniego dystansu od innych zdających po zakończonym egzaminie.

14. Należy unikać tworzenia się grup zdających przed szkołą oraz przed salą egzaminacyjną przed rozpoczęciem egzaminu oraz po jego zakończeniu.

15. Wrażeniami po egzaminie nie wolno dzielić się między sobą zbierając się w grupę np. przy wejściu do szkoły.

16. Zdający może opuścić na stałe salę egzaminacyjną (jeżeli zakończył pracę z arkuszem) najpóźniej na 15 minut przed czasem wyznaczonym jako czas zakończenia pracy z arkuszem. W ciągu ostatnich 15 minut przed zakończeniem egzaminu (nawet jeżeli zdający skończył pracę z arkuszem egzaminacyjnym) zdający nie opuszczają sali egzaminacyjnej.

 

Dyrektor Szkoły Poodstawowej im. Juliusza Słowackiego w Bystrej

Marcin Juszczęć

 

 

 

Harmonogram konsultacji dla uczniów klas IV- VII oraz uczniów klasy VIII.
(bez uwzględnienia konsultacji przed egzaminem ósmoklasisty)
od 01. 06. 2020 r.

 

konsultacje IV VIII 09.06.2020

 

 

Harmonogram zajęć dla uczniów klas I - III (zajęcia korekcyjno-kompensacyjne, logopedyczne, dydaktyczno-wyrównawcze, zajęcia z pedagogiem szkolnym)
od 01. 06. 2020 r.

 

konsultacje I III 09.06.2020

 

 

 

 

 

PROCEDURA BEZPIECZEŃSTWA W SZKOLE PODSTAWOWEJ

im. J. SŁOWACKIEGO W BYSTREJ W OKRESIE EPIDEMII COVID-19

(PLIK PROCEDURY WRAZ ZAŁĄCZNIKAMI)

 

 

Załączniki do procedury:

Załącznik nr 1. Formularz zgłoszenia dziecka

Załącznik nr 2. Deklaracja rodzica

Załącznik nr 3. Upoważnienie do przetwarzania danych osobowych

Załącznik nr 4. Zestaw instrukcji

Załącznik nr 5. Monitorowanie czynności związanych z dezynfekowaniem

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

lista kandydatow zakwalifikowanych

 

 

 

zyczenia wielkanoc 2020

 

 

 

 

list MKO o rodzicow

 

 

 

 

 

list malopolskie kuratora oswiaty wiekanoc

 

 

 

 

 

 

ZAPISY DO KLASY PIERWSZEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ
IM. J. SŁOWACKIEGO W BYSTREJ NA ROK SZKOLNY 2020/2021

 

W związku z ograniczeniem funkcjonowania szkoły, informuję że wnioski o przyjęcie dziecka do klasy I Szkoły Podstawowej w Bystrej na rok szkolny 2020/2021 wraz z oświadczeniami rodziców można pobrać ze strony internetowej szkoły: www.spbystra.edu.pl loraz na terenie szkoły przy wejściu głównym do budynku.
Wypełnione przez rodziców wnioski można przesyłać na adres e-mail szkoły: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. w formie skanu lub zdjęcia lub wrzucić w zaklejonej kopercie do skrzynki znajdującej się na stoliku w budynku szkoły przy wejściu głównym.


Kontakt telefoniczny do szkoły 18 3513166.

 

 

 

 

PLAN LEKCJI NA CZAS NAUKI ONLINE

OBOWIĄZUJĄCY OD 30 MARCA 2020 R.

(PLIK DO POBRANIA)

 

 

 

 

 

KOMUNIKAT MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ O ZAWIESZENIU ZAJĘĆ DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZYCH

W CELU OGRANICZENIA WYSTĘPOWANIA KORONOWIRUSA

 

 

 

podziekowanie domnik min

 


Szanowni Państwo!


W naszej szkole na bieżąco prowadzimy zbiórkę plastikowych zakrętek, które odbierane są od nas przez dziadka niepełnosprawnego chłopca Dominika Stochaja.
Środki finansowe za zakrętki firma recyklingowa wpłaca na subkonto Dominika w Fundacji „Zdążyć z pomocą”. Następnie dzięki tym środkom finansowana jest bieżąca rehabilitacja chłopca oraz zakup niezbędnego sprzętu medycznego.
Rodzice Dominika serdecznie dziękują za dotychczasową pomoc i proszą o kontynuowanie zbiórki.
Możemy dodatkowo wesprzeć Dominika segregując zbierane zakrętki według kolorów. Segregację będziemy robić w szkole na następujące grupy : oddzielnie białe, niebieskie, zielone, brązowe, razem: czerwone, żółte, różowe, pomarańczowe, a pozostałe kolory mogą być wymieszane. Zakrętki można też przynosić posegregowane do szkoły. Za segregowane zakrętki firma recyklingowa płaci według większej stawki.
Pamiętajmy, że odzyskany surowiec w postaci zakrętek to mniej uciążliwego i szkodliwego plastiku w środowisku.

 

 

 

 

marsz dla kobiet min

 

 

 

ankietaNa zlecenie Urzędu Gminy we wszystkich szkołach podstawowych będzie prowadzona tzw. "Diagnoza lokalnych zagrożeń społecznych"
Przeprowadzenie badania diagnostycznego dotyczy uczniów klas 6, 7 i 8 oraz wszystkich rodziców i nauczycieli. Badanie to ma formę anonimowych ankiet on-line. Uczniowie będą wypełniać ankiety na lekcjach wychowawczych lub lekcjach informatyki.
Bardzo proszę o wypełnienie ankiet do dnia 25.02.2020 r. Ankiet nie należy drukować, zapisują się one automatycznie po wypełnieniu, a ich wyniki gromadzone są na serwerze w internetowej bazie danych.

Poniżej znajduje się link do ankiet internetowych dla rodziców i nauczycieli. Należy go wkleić w pasek adresu w przeglądarce internetowej.

 

Link - badanie dla rodziców i nauczycieli

https://www.webankieta.pl/ankieta/504780/gorlice-kwestionariusz-ankiety-dla-mieszkancow.html

 

 

 

 

jezdze z glowa minZaończylismy Małopolski Projket "Jeżdżę z głową". W dniu 17.02.2020 r. najmłodsi uczniowie naszej szkoły uczestniczyli po raz ostatni w zajęciach nauki jazdy na nartach. Zajęcia odbywały się na stoku w Sękowej i zostały zorganizowane w ramach projektu "Jeżdżę z głową".
Uczniowie klas I - III nabywali umiejętności poprawnej techniki jazdy na nartach. Bezpiecznie korzystali z tras i stoku narciarskiego pod opieką instruktora pana Andrzeja Nurkowicza. Efektem tych zajęć jest dobrze opanowana wśród dzieci technika jazdy na nartach. Każdy z uczniów otrzymał certyfikat uczestnictwa w projekcie.

 Więcej zdjęć w galerii >>

 

 

 

  

Filmy dokumentujący postępy uczniów:

 

 

 

 

Oferta OKGG filia w Bystrej - plik do pobrania.

 

 

oferta GOKK ferie zimowe

 

 

siatkowka 1 miejsce min17.01.2020 uczennice naszej szkoły wzięły udział w gminnych zawodach piłki siatkowej rozgrywanych na hali gimnastycznej Szkoły Podstawowej w Klęczanach. Nasze siatkarki zwyciężając drużyny Klęczan i Stróżówki, w finale zmierzyły się z zespołem Szkoły Podstawowej z Kobylanki, który pokonały w 3 setach!

Brawo dziewczyny! Chcieć to móc!

 

 

 

 

Drużyna wystąpiła w składzie:

1. Ligęza Aleksandra

2. Klimek Julia

3. Szuba Emilia

4. Szymczyk Julia

5. Wojciechowska Gabriela

6. Krajewska Zuzanna

7. Konieczko Paulina

8. Koszyk Iwona

 

 

 

Ulotka Centrum Dietetyczne Online2

 

Szanowni Państwo

Uprzejmie informuję, że Narodowe Centrum Edukacji Żywieniowej (NCEZ), które zostało utworzone w 2017 r. przez Instytut Żywności i Żywienia, udostępniło materiały do wykorzystania w realizacji treści z zakresu edukacji zdrowotnej.

Na stronie internetowej Narodowego Centrum Edukacji Żywieniowej www.ncez.pl zamieszczone są materiały na temat żywienia dzieci i młodzieży (np. zbilansowane jadłospisy) oraz informacje
o aktualnych wydarzeniach i kampaniach edukacyjnych kierowanych do rodzin i szkół.

W ramach Narodowego Centrum Edukacji Żywieniowej we współpracy
z Ministerstwem Zdrowia powstało także Centrum Dietetyczne Online (CDO), czyli bezpłatna internetowa poradnia dietetyczna, do której dostęp jest możliwy poprzez stronę internetową www.poradnia.ncez.pl

Za pośrednictwem CDO każda osoba może skorzystać z profesjonalnej konsultacji dietetycznej. W konsultacjach mogą brać udział rodzice, którzy chcą zapewnić swoim dzieciom prawidłowy sposób odżywiania, zmienić niewłaściwe nawyki żywieniowe czy zastosować dietoterapię w przypadku nadwagi i otyłości.

Informację o Narodowym Centrum Edukacji Żywieniowej oraz Centrum Dietetycznym Online uznajemy za ważną ze względu na problematykę, której dotyczy, jak również ze względu na umożliwienie nauczycielom realizującym treści nauczania z zakresu edukacji zdrowotnej wykorzystania udostępnionych zasobów edukacyjnych.

Zadaniem szkoły jest kształtowanie postaw prozdrowotnych uczniów,
w tym ugruntowanie wiedzy o prawidłowym odżywianiu się.  Realizacja tego zadania oparta jest głównie na ustalonych w podstawie programowej celach kształcenia i treściach nauczania z zakresu edukacji zdrowotnej.

 

Łączę wyrazy szacunku 

Alina Teresa Sarnecka

Dyrektor
Departament Podręczników, Programów i Innowacji

 

Ulotka informacyjna do pobrania >>

 

 

 

przed swietami min20 grudnia 2019 roku cała społeczność szkolna wzięła udział w spotkaniu świątecznym. Piękne polskie kolędy i wiersze w wykonaniu uczniów klasy 3 SP, 6 SP, 7 SP i 8 SP wprowadziły wszystkich w świąteczny nastrój. Nad całością czuwała pani Marta Stachura i pan Jacek Bartusik. Po wysłuchaniu świątecznych życzeń udaliśmy się do swoich domów.

 

Więcej zdjęć w galerii >>

 

 

 

 

wigilie klasowe min20 grudnia 2019 roku w przededniu przerwy świątecznej uczniowie wraz z wychowawcami, Panem Dyrektorem i nauczycielami zasiedli do wigilii klasowych. Aby nastrój był naprawdę świąteczny zadbały niezastąpione mamy, które przygotowały potrawy wigilijne oraz zadbały o dekoracje stołów. W tle rozbrzmiewały kolędy. Było pięknie...

 

Więcej zdjęć w galerii >>

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

serce sercu minŚwięta Bożego Narodzenia coraz bliżej . To czas otwierania się na innych i przychodzenia im z pomocą.

Członkowie Szkolnego Klubu Wolontariatu Szkoły Podstawowej w Bystrej po raz kolejny wzięli czynny udział w akcji charytatywnej " Serce sercu". Przez kilka dni wolontariusze zbierali produkty spożywcze w dwóch sklepach. Dzięki uprzejmości sklepów Biedronka w Gorlicach przy ul.Kościuszki oraz sklepu Siódemka pana Edwarda Smoły w Bystrej oraz hojności klientów z zebranych darów przygotowano paczki, które trafiły 19 grudnia 2019 roku do najbardziej potrzebujących.

W akcji " Serce sercu" wzięli udział: Iwona Koszyk, Lena Szura, Julia Klimek, Krystian Wojciechowski, Marcin Prorok, Aleksandra Ligęza, Gabriela Wojciechowska, Emilia Szuba, Julia Szymczyk, Oliwia Świniarska oraz Julian Kudławiec. Opiekunem grupy była pani Marta Firlit.

 

Więcej zdjęć w galerii >>

 

sukcesy min13 grudnia 2019 roku na specjalnym apelu podsumowano osiągnięcia naszych uczniów. Pan Dyrektor, Marcin Juszczęć pogratulował na forum szkoły następującym uczniom:

- Patrykowi Miareckiemu II miejsca za zestaw 3 prac: „Ludowy design”, „Spóźniony” i „Samotność” w IX Polsko-Słowackim Konkursie Fotograficznym „Mój Beskid Niski”,

- Pawłowi Gaździe wyróżnienia za pracę „Ursus” w IX Polsko-Słowackim Konkursie Fotograficznym „Mój Beskid Niski”,

- Barbarze Karpińskiej wyróżnienia za prace: „Sjesta” i „Sjesta 2” w IX Polsko-Słowackim Konkursie Fotograficznym „Mój Beskid Niski”,

- Magdalenie Miareckiej wyróżnienia za zestaw 3 prac: „Przeminęło”, „Przeminęło II”, „Przeminęło III” w IX Polsko-Słowackim Konkursie Fotograficznym „Mój Beskid Niski”,

- Julii Wierzbickiej III miejsca w XV edycji Gorlickiego Konkursu Szopek Bożonarodzeniowych w kategorii Szkoła Podstawowa kl.1-3 SP,

- Gabrieli Szuba III miejsca w konkursie recytatorskim” Myśmy wciąż do Niepodległej szli..”,

- uczniom z klasy 3 SP oraz Gabrysi Szuba, Hubertowi Filusowi, Patrykowi Miareckiemu oraz Patrykowi Rojkowi udziału w ogólnopolskiej akcji bicia rekordu w udzielaniu pierwszej pomocy

 

 

 

 

przeciwpozarowe min11 grudnia 2019 roku uczniowie klas 1-7 SP wysłuchali prelekcji którą wygłosił przedstawiciel PSP. Temat pogadanki brzmiał:" Bezpieczeństwo przeciwpożarowe w okresie zimowym związane z ogrzewaniem budynków mieszkalnych".

Uczniowie zostali także poinformowani o konkursie PSP, który potrwa do 3 kwietnia 2020 roku. Prace mogą mieć formę: komiksu, krzyżówki, spotu lub piosenki.

 

 

 

 

mikolajki 2019 max

 

Fotorelacja z wydarzenia >>

 

 

 

 

 

 

schronisko minSamorząd Uczniowski zachęcił uczniów Szkoły Podstawowej w Bystrej do pomocy podopiecznym Gminnego Schroniska dla Psów w Wielogłowach koło Nowego Sącza.
W miesiącu listopadzie zbierano karmę, koce, kołdry i inne rzeczy pomagające przetrwać zwierzakom zimę.

Uczniowie naszej szkoły ochoczo odpowiedzieli na apel, następnie zaś darczyńcy udali się do schroniska pod opieką pani Marty Stachury, Magdaleny Fugiel-Czapki i Aliny Chwastowicz by osobiście przekazać dary.

 Więcej zdjęć w galerii >>

 

 

 

andrzejki 4 8 min28 listopada 2019 roku w godzinach wieczornych miała miejsce zabawa andrzejkowa klas 4-8 SP. Samorząd Uczniowski zadbał o atrakcje w postaci gier i zabaw. Chłopcy z klasy 8 SP przygotowali oprawę muzyczną. W trakcie imprezy był czas na poczęstunek. Wszyscy świetnie się bawili. Podziękowania dla Julka Kudławca za posprzątanie sali.

andrzejki I III min28 listopada 2019 roku uczniowie klas 1-3 SP wspólnie bawili się podczas zabawy andrzejkowej. Samorząd Uczniowski pomógł w przygotowaniu gier i konkursów oraz zadbał o muzykę podczas zabawy. Po tańcach uczniowie udali się do swoich sal lekcyjnych na słodki poczęstunek przygotowanych przez rodziców.

zcarodziejskie drezwo min25 listopada 2019 roku uczniowie klasy 1 SP wraz z wychowawczynią panią Aliną Chwastowicz i Dyrektorem Szkoły, panem Marcinem Juszczęciem dokonali uroczystego zasadzenia drzewa. To kontynuacja dorocznej akcji sadzenia drzewka przez najmłodszych uczniow szkoły.

Drzewo TULIPANOWIEC, zakupił Pan Dyrektor w ramach projektu ekologicznego pt. "Czarodziejskie drzewo". Wspólnie zdecydowano o wyborze nazwy i ostatecznie nadano mu imię Juliusz.

 

spotkanie z policjantem min25 listopada 2019 roku odbyło się spotkanie uczniów klas 4-8 Szkoły Podstawowej z dzielnicowym starszym sztabowym, Grzegorzem Szymańskim. Tematem prelekcji były zagrożenia czyhające na dzieci i młodzież, a dotyczące używek. Zaproszony gość przybliżył uczniom zgubne skutki spożywania alkoholu, palenia papierosów oraz zażywania narkotyków i dopalaczy. Ponadto poruszony został aspekt ochrony prawnej funkcjonariuszy państwowych: pracowników policji i nauczycieli.

bezpiecznie do szkoly min25 listopada 2019 roku dla uczniów klas 1-3 SP przeprowadzono pogadankę na temat bezpiecznego zachowania się w drodze do szkoły oraz poprawnego zachowania się w kontakcie z innymi obcymi osobami. Prelekcję poprowadził dzielnicowy sierżant sztabowy Grzegorz Szymański.

dzien zyczliwosci min21 listopada 2019 roku obchodziliśmy w Szkole Podstawowej w Bystrej Dzień Życzliwości.

Tego dnia zgodnie z apelem SU, uczniowie i nauczyciele postarali się o żółty element ubrania. Ponadto każdy wchodząc do szkoły otrzymał na dzień dobry karteczkę z uśmiechem. Członkowie SU przygotowali zabawne rysunki, życzenia. Można było także zrobić pamiątkowe zdjęcie na kolorowej ściance.

Poza tym przeprowadzono konkurs na najbardziej życzliwego ucznia i nauczyciela w naszej szkole. 

 

 

 

spotkanie aitorskie min15 listopada 2019 roku w Domu Ludowym w Bystrej odbyło się spotkanie autorskie z panem Zygmuntem Adamkiewiczem. Organizatorem wydarzenia był Ośrodek Kultury Gminy Gorlice oraz Szkoła Podstawowa im. Juliusza Słowackiego w Bystrej, a spotkanie uświetniło również Koło Gospodyń Wiejskich w Bystrej.

Spośród zaproszonych gości pojawili się m.in. przedstawiciele Gminy Gorlice na czele z Wójtem Gminy Gorlice, Janem Przybylskim oraz rodzina, przyjaciele, znajomi Zygmunta Adamkiewicza i mieszkańcy wsi Bystra.

Okazję tego spotkania stanowiły 3 ważne aspekty: 650 lecie powstania wsi Bystra, wieczór autorski pana Zygmunta Adamkiewicza oraz spotkanie klasowe jego przyjaciół.

Uroczystość rozpoczęły uczennice Szkoły Podstawowej w Bystrej, które zaśpiewały hymn szkoły, do którego słowa napisał pan Adamkiewicz. Następnie Dyrektor, pan Marcin Juszczęć przypomniał historię wsi Bystra. Rozmowę z absolwentem szkoły i poetą, panem Zygmuntem Adamkiewiczem poprowadziła pani Karolina Miarecka. Anegdoty z życia i twórczości pana Adamkiewicza przeplatały recytacje wierszy poety w wykonaniu uczennic ze Szkoły Podstawowej w Bystrej. Sam poeta także osobiście przedstawił 3 wybrane utwory. Tego dnia nie tylko rozmawiano i deklamowano wiersze, ale także śpiewano. Na scenie wystąpiła krewna poety, Zofia Adamkiewicz, która wykonała 3 utwory, a na koniec swój występ mieli bracia Adamkiewiczowie: Zygmunt i Zdzisław, którzy oczarowali publiczność radosnymi bałkańskimi melodiami.

nasza mala ojczyzna konkurs recytatorski min14 listopada 2019 roku SU zorganizował konkurs recytatorski wierszy pana Zygmunta Adamkiewicza pt. „Nasza Mała Ojczyzna”, w którym wzięli udział uczniowie z klas 1-8 SP. W kategorii klas 1-4 SP wystapili: Wiktoria Adamkiewicz, Oliwier Cetnarowski, Olivia Rojek, Emilia Żydło, Maciej Piechota, Filip Grzeszczuk, Julia Żydło, Milena Tokarz, Anita Augustyn, Zofia Żurowska oraz Julia Fabisz, natomiast kategorii klas 5-8 SP wystartowali: Malwina Augustyn, Aleksandra Janik, Edyta Bakaj, Eliza Gawlik, Hubert Filus, Maria Deda, Zofia Górak, Gabriela Szuba, Palulina Piechowicz, Iwona Koszyk i Oliwia Świniarska.
Uczniowie prezentowali wysoki poziom, dlatego Komisja Konkursowa w składzie: Marcin Juszczęć, Sławomir Ornatowski, Barbara Wielgos oraz Jacek Bartusik nie przyznała miejsc, lecz wyróżnienia, które premiowały występem na wieczorze autorskim.
Wyróżnienia otrzymali: Olivia Rojek, Milena Tokarz, Edyta Tokarz, Gabriela Szuba i Oliwia Świniarska.

11 listopada min8 listopada 2019 roku w przeddzień 101.rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości odbyły się gminne obchody święta. W sanktuarium Jezusa Ukrzyżowanego w Kobylance odprawiono Mszę Świętą koncelebrowaną pod przewodnictwem ks. Romana Gierka, po czym uczestnicy prowadzeni przez poczty sztandarowe skierowali się do budynku WDK na okolicznościową akademię. Uroczystość Odzyskania Niepodległości rozpoczęło przemówienie Dyrektora Szkoły Podstawowej w Bystrej, pana Marcina Juszczęcia. Następnie program artystyczny zaprezentowali uczniowie naszej szkoły. Na zakończenie głos zabrał Wójt Gminy Gorlice, pan Jan Przybylski oraz Radna Województwa Małopolskiego, pani Jadwiga Wójtowicz. Uczniowie z klasy 3 SP, 4 SP, 6 SP- 8 SP oraz Zosia Adamkiewicz za swój występ zostali ciepło przyjęci. Scenariusz uroczystości przygotowały: pani Magdalena Fugiel-Czapka, pani Alina Chwastowicz, pan Jacek Bartusik oraz pani Małgorzata Samsonowicz.

Więcej zdjęć w galerii >>

Szkola do hymnu logo8 listopada 2019 roku Szkoła Podstawowa im. Juliusza Słowackiego w Bystrej włączyła się w ogólnopolską akcję śpiewania hymnu państwowego z okazji 101. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości.

 

 

 

 

 

 

 

 

plakat minCzterech uczniów z klasy II Szkoły Podstawowej im. Juliusza Słowackiego w Bystrej:  Nikola Moroń, Amelia Stanek, Alicja Bakaj i  Kamil Wojciechowski zgłosiło się do udziału w konkursie  ilustracji do piosenki "Piesek Leci". Warunkiem uczestnictwa w konkursie było:
- zamieścić link piosenki na stronie szkoły: "https://www.youtube.com/watch?v=ei_tMwC3Pgg,
- nauczyć dzieci piosenki "Piesek Leci,
- namalować ilustrację do piosenki.

Organizatorem konkursu jest rzecznik prasowy Towarzystwa Obrony Zwierząt RP, pisarz, autor lektury szkolnej „Psie troski” - Tom Justyniarski. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w grudniu 2019 r.

 

Prace palstyczne uczniów Szkoły Podstawowej im. Julusza Słowackiego w Bystrej (ilustracje do piosenki):

 

 

  

praca4 min

praca3 min

praca2 min

praca1

pamietamy minMiesiąc listopad to czas zadumy i wspomnień. Jako co roku z okazji uroczystości Wszystkich Świętych przedstawiciele Samorządu Uczniowskiego udali się na cmentarze by pomodlić się za osoby bliskie naszej szkole i miejscowości. Na cmentarzu parafialnym w Bystrej odwiedzono groby: kierownika Szkoły Podstawowej w Bystrej, pana Bolesława Wasącza i rodziny Groblewskich. Natomiast na gorlickim cmentarzu parafialnym zapalono znicze na grobie pana Jerzego Znamirowskiego, nauczyciela informatyki i matematyki w szkole Podstawowej w Bystrej.

Pamiętajmy o wszystkich nieżyjących pracownikach naszej szkoły.

 

 

poznaję zawód inżyniera - projekt26 października uczniowie naszej szkoły w ramach projektu realizowanego przez Politechnikę Krakowską wzięli udział w zajęciach wyjazdowych na  wyższej uczelni. Uczniowie aktywnie uczestniczyli w zajęciach laboratoryjnych oraz warsztatowych na Wydziale Inżynierii i Technologii Chemicznej. Dzięki  projketowi współfinansowanemu ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego rozwinęli tzw. kompetencje kluczowe i umiejętności uniwersalne określone w europejskim programie operacyjnym - "Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020" .
Zdjęcia dokumentujące udział naszych uczniów w  wyjeździe edukacyjnym, potwierdzają ich duże zaangażowanie oraz zainteresowanie projektem - ,,Poznaję zawód inżyniera’’.
Opiekę nad uczniami w trakcie wyjazdu sprawowali nauczyciele: pani Alina Chwastowicz oraz pani Katarzyna Fil.

 

Więcej zdjęć w galerii >>

pasowanie min

25 października 2019r. podopieczni pani Aliny Chwastowicz zostali uroczyście przyjęci w poczet uczniów Szkoły Podstawowej im. Juliusza Słowackiego w Bystrej. Po pięknym programie artystycznym nadszedł ważny moment ślubowania, a później pasowania na ucznia, którego dokonał Dyrektor Szkoły, pan Marcin Juszczęć. Świadkami tej doniosłej chwili byli Rodzice oraz koledzy i koleżanki klasy 2 i 3 SP wraz z wychowawcami. Uroczystość poprowadził Samorząd Uczniowski.

 

Więcej zdjęć w galerii >>

ratujemy i uczymy ratowac min16 października 2019 r. podczas szkolnego rajdu uczniowie kl.III SP wraz z wychowawczynią Magdaleną Fugiel-Czapką oraz mamami p.Elżbietą Wierzbicką i p.Kasią Śliwą zorganizowali i przeprowadzili ogólnopolską akcję bicia rekordu w udzielaniu pierwszej pomocy. Do akcji włączyli się także: Dyrektor Szkoły Marcin Juszczęć, nauczycielka wf Hanna Wojdyła, uczniowie kl.6 ( Gabrysia Szuba, Hubert Filus, Patryk Miarecki) oraz Patryk Rojek z kl.7.

Rozpoczęcie bicia rekordu w całej Polsce nastąpiło o godz.12.00. Przez 30 minut biorący udział w akcji udzielali bez przerwy pierwszej pomocy. Pomagały nam w tym dwa mini-fantomy, które szkoła otrzymała od WOŚP w ramach projektu edukacyjnego "Ratujemy i uczymy ratować".

Uczestnictwo w takiej akcji było możliwe dzięki udziałowi uczniów kl.III w zajęciach pozalekcyjnych z wyżej wymienionego programu w ubiegłym roku szkolnym. Dzieci zdobyły wówczas certyfikaty, potwierdzające ich umiejętności z zakresu udzielania pierwszej pomocy.

Tegoroczny ogólnopolski rekord został pobity! Cieszymy się bardzo, że mogliśmy do niego dołożyć naszą cegiełkę. Z niecierpliwością czekamy na następny rok!

 

Więcej zdjęć w galerii >>

rajd min16 października 2019 r. cała społeczność szkolna wzięła udział w II Rajdzie im. Jerzego Znamirowskiego. Miejscem docelowym dwóch tras (trasa dla klas 1-3 SP i trasa 4-8 SP) był plac biwakowy Magurskiego Parku Narodowego na Foluszu.

Uczniowie pod opieką Dyrektora szkoły, nauczycieli i rodziców pokonali szlak rajdu, po czym posilili się kiełbaską z ogniska i ciepłą herbatą. Był czas na wspólną zabawę z piłką oraz na konkurs wiedzy o Magurskim Parku Narodowym. W trakcie pobytu w Foluszu uczniowie klasy 3 SP brali udział w akcji bicia rekordu w pierwszej pomocy z Fundacją WOŚP.

Dzień na świeżym powietrzu był bardzo udany, wszyscy uczestnicy rajdu powrócili do domu w wyśmienitych humorach.

Program rajdu i jego trasę przygotowały panie Alina Chwastowicz i Marta Stachura.

 Więcej zdjęć w galerii >>

dzien nauczyciela 2019 min14 października 2019 r. cała społeczność Szkoły Podstawowej w Bystrej wzięła udział w uroczystej akademii z okazji 246. rocznicy uchwalenia Komisji Edukacji Narodowej. W uroczystości wzięli także udział emerytowani pracownicy szkoły.
Program artystyczny w wykonaniu uczniów klasy 4, 5, 6 i 8 SP stanowił podziękowanie za trud nauczania i wychowania młodego człowieka. Uczniowie zaprezentowali wiersze, piosenki oraz zabawny skecz, a następnie wyświetlono prezentację multimedialną, która przeniosła zebranych w sentymentalne czasy dzieciństwa pracowników szkoły.
Drugą część uroczystości wypełniły podziękowania i nagrody dla pracowników szkoły, które wręczył Dyrektor Szkoły, pan Marcin Juszczęć.
Akademię zakończył Samorząd Uczniowski, który złożył życzenia i wręczył kwiaty wszystkim zebranym pracownikom oświaty.
Akademię przygotowały klasy 4 i 5 SP pod opieką pani Joanny Trześniak, pani Iwony Warzyckiej-Tokarskiej. W przygotowania zaangażowali się także pan Grzegorz Fiega i pan Arkadiusz Kapłon.
Zdjęcia: Julia Klimek

Więcej zdjęć w galerii >>

probna ewakuacja min8 października na terenie Szkoły Podstawowej w Bystrej miała miejsce próbna ewakuacja. W ewakuacji wzięli udział uczniowie i wszyscy pracownicy szkoły, akcji nadzorowała OSP Bystra oraz przedstawiciel PSP Gorlice.
Akcja ewakuacyjna przebiegła sprawnie,zgodnie z wszelkimi procedurami.

7 października 2019 roku uczniowie klas 6-8 SP wzięli udział w przedstawieniu teatru profilaktycznego "Inspiracja" z Krakowa. Aktorzy zaprezentowali sztukę pt."sztuka dylemat minDylemat".

Tematem przewodnim inscenizacji były problemy młodego pokolenia dotyczące złego wpływu otoczenia, a zwłaszcza rówieśników. Młodzi ludzie chcąc być lubiani i akceptowani, wierzą we wszystko co mówią koledzy. Otoczenie rówieśników nie zawsze postępuje moralnie dobrze i mimo rad starszych , młodzież nie chce przejrzeć na oczy. Nie widzą nic złego w stosowaniu używek, aprobują dokuczanie i znęcanie się nad słabszymi.

Bohater przedstawienia waha się, czy być lojalnym wobec brata, czy też chcąc go zawrócić ze złej drogi, donieść na niego na policję.

Po zakończonej inscenizacji uczniowie wzięli udział w dyskusji na temat powyższego dylematu.

 

a u nas juz jesien minUczniowie kl. III Milena Tokarz, Julia Wierzbicka, Zosia Żurowska oraz Wojtek Krajewski pod opieką Dyrektora Szkoły Pana Marcina Juszczęcia wzięli udział w październikowym XV Gminnym Spotkaniu Plenerowym "A u nas już jesień" , które odbyło się w Kasztelu w Szymbarku (2.X.2019r.).

Impreza miała charakter warsztatów malarskich, w których uczestniczyła Pani Józefina Piotrowska- Szukalska, artysta-plastyk.

Uczniowie poznali techniki malarskie, przygotowali paletę oraz wykonali bardzo ciekawe, barwne i dojrzałe prace plastyczne w plenerze.

Zapraszamy na fotorelację.

 

Więcej zdjęć w galerii >>

 

 

niepal

 

 

Informacja przygotowana przez Głównego Inspektora Sanitarnego

przy współpracy z Ministerstwem Edukacji Narodowej

na temat potencjalnych zagrożeń związanych z elektronicznymi papierosami