Deklaracja dostępności cyfrowej dla strony podmiotowej BIP


Wstęp deklaracji

Szkoła Podstawowa im. Juliusza Słowackiego w Bystrej zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony podmiotowej BIP zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony podmiotowej BIP https://bip.malopolska.pl/zswbystrej

Dane teleadresowe jednostki:

Szkoła Podstawowa im. Juliusza Słowackiego w Bystrej

38-300 Gorlice, Bystra 154

telefon:  +48183513166

fax: +48183513166

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Data publikacji strony internetowej: 2020-03-26

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2023-02-13

Strona podmiotowa BIP jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

 • Zamieszczone na stronie podmiotowej BIP informacje publiczne, w postaci artykułów lub załączników, nie są dostępne cyfrowo w całości: zostały opublikowane przed 2018-09-23 lub nie są wykorzystywane do realizacji bieżących zadań Szkoły.

 • Zamieszczone na stronie podmiotowej BIP informacje publiczne, w postaci załączników są w formie skanów.


Ułatwienia na stronie podmiotowej BIP

Strony podmiotowe w ramach Regionalnego Systemu BIP w Małopolsce posiadają następujące ułatwienia:

 • podwyższony kontrast (czarne tło, żółte litery)

 • możliwość powiększenia wielkości liter na stronie

 • możliwość zwiększenia interlinii oraz odstępów pomiędzy literami

 • mapa strony

 • focus wokół elementów nawigacyjnych

Strony podmiotowe w ramach Regionalnego Systemu BIP w Małopolsce posiadają następujące ułatwienia:

 • podwyższony kontrast (czarne tło, żółte litery),

 • możliwość powiększania wielkości liter na stronie,

 • możliwość zwiększania interlinii oraz odstępów pomiędzy literami,

 • mapa strony,

 • focus wokół elementów nawigacyjnych.

Skróty klawiaturowe

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Data sporządzenia deklaracji

Deklarację sporządzono dnia: 2020-03-26

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez dyrektora szkoły.

Data ostatniego przeglądu i aktualizacji Deklaracji: 2024-01-19 

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Osoba do kontaktu w sprawie dostępności: Marcin Juszczęć 
e-mail: 
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. 
Telefon: 183513166

Procedura wnioskowo-skargowa

Uprzejmie informujemy, że zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych każdy ma prawo wystąpić do podmiotu publicznego z żądaniem udostępnienia cyfrowego wskazanej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub ich elementów, ewentualnie zapewnienia dostępu alternatywnego, na warunkach określonych w ustawie. W przypadku odmowy wnoszący żądanie możne złożyć skargę z zastosowaniem przepisów ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, a także powiadomić Rzecznika Praw Obywatelskich: www.rpo.gov.pl

Dostępność architektoniczna

Szkoła posiada cztery wejścia, z czego trzy są całkowicie dostosowane dla osób niepełnosprawnych (dwa podjazdy i jedno wejście z poziomu gruntu). Budynek posiada windę pomiędzy parterem a piętrem. W szkole znajdują się trzy toalety dla osób niepełnosprawnych. 

Osoby z niedosłuchem mogą korzystać z tzw. pętli indukcyjnej ułatwiającej porozumiewanie się, a dla niewidomych i słabowidzących ułatwieniem w poruszaniu się po budynku szkoły są plany tyflograficzne na poszczególnych piętrach oraz tabliczki w języku Braille'a na drzwiach do wszystkich pomieszczeń.