Strona internetowa Szkoły Podstawowej im. J. Słowackiego w Bystrej.

Szkoła Podstawowa im. J. Słowackiego w Bystrej zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.<br\>

Szkoła Podstawowa im. J. Słowackiego w Bystrej zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Szkoły Podstawowej im. J. Słowackiego w Bystrej.

http://www.spbystra.edu.pl

Dane teleadresowe jednostki:
Szkoła Podstawowa im. Juliusza Słowackiego w Bystrej
Bystra 154, 38-300 Gorlice
telefon: +48 18 351 31 66
faks: +48 18 351 31 66
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Data publikacji strony internetowej: 2016-09-01

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2019-09-01

 Status pod względem zgodności z ustawą:

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

Brak sformułowanych napisów dla niesłyszących w odniesieniu do filmu promującego szkołę.

Znaleźć można linki prowadzące do dokumentów do pobrania, które nie zawierają informacji o ich formacie oraz rozmiarze.

Zdarzają się przypadki akronimów i skrótów, które nie muszą być zrozumiałe dla wszystkich.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

Deklarację sporządzono dnia: 2020-03-14

Deklaracja została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 2020-03-14

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

 

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Dyrektor szkoły – mgr Marcin Juszczęć.

E-mail:  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Telefon: (18) 35 31 66

 

Informacje na temat procedury

Każdy ma prawo:

  • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
  • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
  • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

  • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
  • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
  • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

Organ nadzorujący: Kuratorium Oświaty w Krakowie

Adres: ul. Szlak 73, 31-153 Kraków

E-mail:Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Telefon: 12 448-11-10

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Wejście do szkoły dla osób niepełnosprawnych znajduje się od zachodniej strony łącznika hali sportowej, ale niepełnosprawni mogą się poruszać tylko w części hali sportowej. Szkoła posiada podjazd przystosowany dla osób niepełnosprawnych, który umożliwia wjazd na parter budynku. Znajduje się on z tyłu budynku przy wejściu na łącznik sali gimnastycznej. Budynek nie posiada wind dostosowanych na potrzeby osób niepełnosprawnych. Toaleta dla osób niepełnosprawnych znajduje się w nowej części szkoły.