Dyrektor szkoły                          mgr Marcin Juszczęć

 
Imię i nazwiskoNauczany przedmiot
ks. mgr Rafał Budzik religia
mgr Katarzyna Chramęga religia
mgr Alina Chwastowicz edukacja wczesnoszkolna
mgr Alicja Czochór edukacja dla bezpieczeństwa
mgr Grzegorz Fiega muzyka
mgr Katarzyna Fil matematyka
mgr Małgorzata Hryc edukacja wczesnoszkolna
mgr Arkadiusz Kapłon plastyka, technika
mgr Katarzna Mikruta-Cetnarowska język niemiecki, przyroda
mgr Dorota Orzechowska edukacja wczesnoszkolna
mgr Justyna Dranka-Kasprzyk zajęcia rewalidacyjne
mgr Małgorzata Samsonowicz język polski 
mgr Marta Stachura język polski, doradztwo zawodowe, biblioteka
mgr Katarzyna Tarsa język angielski
mgr Joanna Trześniak matematyka, fizyka
mgr Iwona Warzycka-Tokarska historia, wiedza o społeczeństwie, język angielski, wychowanie do życia w rodzinie
mgr Łukasz Wiatr informatyka
mgr Hanna Wojdyła wychowanie fizyczne
mgr Joanna Wolska język angielski, biologia, chemia
mgr Anna Wójcik geografia