pan dyrektor M.Juszczec

 

mgr Marcin Juszczęć
dyrektor szkoły, nauczyciel chemii.

Pan mgr Marcin Juszczęć pełni funkcję Dyrektora Szkoły Podstawowej w Bystrej od
1 września 2017 roku.