Nazwisko i imię oraz stanowisko

  • Pan Dariusz Orlewski – Przewodniczący

  • Pani Kinga Moroń – Zastępca Przewodniczącego

  • Pani Magdalena Migacz – skarbnik

  • Pani Agnieszka Labut – Biel – sekretarz

  • Pani Anna Ryba – członek

  • Pani Edyta Szura - członek

  • Pani Elżbieta Wierzbicka – komisja rewizyjna

  • Pani Helena Piechota – komisja rewizyjna