Skład Rady Rodziców

Szkoły Podstawowej im. Juliusza Słowackiego w Bystrej

w roku szkolnym 2019/2020

   

 

 Nazwisko i imię        Stanowisko
 Szuba Magdalena  przewodnicząca      
 Gucwa Renata  zastępca przewoniczącego
 Moroń Agata  komisja rewizyjna
 Piechota Helena  sekretarz
 Korona Agnieszka  skarbnik
 Śliwa Sylwia  komisja rewizyjna
 Śliwa Katarzyna  członek